En av våra högt värderade sköterskor lämna arbetslivet för ett liv som pensionär. Hon lämnar ett tomrum efter sig. Vill  du hjälpa oss att fylla det?https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/23952182