För att ta provet för covid-19 ska man:

  • Vara över 18 år
  • Ha nytillkomna symtom på covid-19
  • Haft symtom i minst 24 timmar
  • Kunna ta provet på sig själv – i näsa och svalg med provtagningspinne
  • Inte tagit prov de senaste 6 månaderna som visat på en pågående covid-19-infektion

 

Läs mer på 1177.se https://www.1177.se/Halland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/provtagning-covid-19-halland/