KBT – psykoterapi – Online

//KBT – psykoterapi – Online
KBT – psykoterapi – Online 2017-08-03T18:46:10+00:00

KBT – psykoterapi – Online

Internetbaserad KBT- behandling/ Deprexis

KBT står för Kognitiv BeteendeTerapi och är en psykoterapeutisk behandling.

Det är ett paraplybegrepp för flera olika metoder som har till syfte att hjälpa människor att må psykiskt bättre eller fungera bättre i sin vardag. De olika metoderna är vetenskapligt förankrade, dvs man har provat och utvärderat dem. Det gemensamma för KBT är att teorin grundar sig i att vi människor lär in beteenden och sätt att förhålla oss till oss själva och andra. Ibland blir dessa beteenden felaktiga och vi gör saker och tänker tankar som på sikt får oss att må dåligt. Med beteende menar man våra tankar och våra känslor och det är dessa man behöver förändra, lära om, för att få ett annat sätt att förhålla sig till det som händer oss och på så vis må bättre.

I behandlingen fokuserar man på här och nu situationen och framtiden mer än patientens historia bakåt. Det är viktigare att minska symptom och förändra beteende än att förstå varför man mår dåligt.

Deprexis® är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från KBT, och som visat sig mycket effektivt för människor med lindrig till medelsvår depression och ångestproblematik(82 % av användarna säger att Deprexis® hjälpte dem.). Programmet skräddarsyr den kognitiva beteendeterapin efter patienternas behov och terapeutiska krav.

Vill du lära mer om Deprexis® och om KBT, https://deprexis2se.broca.io/sv/om_deprexis

Vill du lära dig mer om depressioner kan du gå till www.jag-kan.se

Vi erbjuder nu våra företagskunder och deras medarbetare Internetbaserad KBT, som ett alternativ till KBT-behandling i en sedvanlig samtalskontakt.

Så här går det till. Medarbetaren träffar  då vår socionom/ KBT- terapeut Maria Rundquist som gör en bedömning om behandlingsupplägget är lämpligt för just för honom/henne. Sedan får medarbetaren tillgång till programmet under 12 veckor, och kan på tid och plats som passar honom/henne genomföra de olika behandlingsstegen. Vid behov har medarbetaren kontakt med Maria för avstämning under pågående behandling och när han/hon fullgjort behandlingen träffas de för utvärdering och resultatuppföljning.

Vill Du veta mer kontakta oss på, 0430/787 86.