Stresshantering i grupp

Vi erbjuder stresshantering enskilt eller i grupp, och vänder sig tillpersoner som upplevt varaktig stress under längre tid..

Programmet vänder sig till dem som upplevt varaktig stress under längre tid. Med stress avses sådan stress som inte är direkt kopplad till en enskild yttre händelse.

Övergripande mål för stresshanteringen är att deltagarna ska kunna hantera livets stressmoment på ett mer flexibelt sätt och  uppleva en högre livskvalitét genom att

  • Öka medvetenheten om sammanhangen kring individuella stressupplevelser
  • Lära oss att stanna upp och bli mer närvarande i våra handlingar
  • Granska och förtydliga val och prioriteringar i livet.

Vår ergonom erbjuder också Medicinsk yoga som har stark evidens som verkningsfullt vid arbetsrelaterad stress.

Vill du veta mer, vänd dig till oss på Laholmshälsan, 0430/78780.