Forskning vid Linköpings universitet visar att det är en myt att höga krav i arbetet kan kompenseras med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Enligt forskarna kan kraven i sig kan leda till utbrändhet.

De har analyserat 1700 enkätsvar från medarbetare i sju olika organisationer. Arbetsplatserna skiljer sig åt, bl.a tillverkningsindustri, statliga myndigheter, privata vårdföretag samt kommunala inrättningar för vård, omsorg och service.

Resultaten visar på samma sak oavsett arbetsplats; att höga krav leder till utbrändhet oavsett hur stort handlingsutrymme eller hur gott socialt stöd man har. Det går inte att kompensera höga krav med positiva aspekter i arbetsmiljön.