Vad tycker våra patienter?

För oss är våra patienter det viktigaste, 1177.se sammanställer för alla vårdcentraler som är en del av vårdvalet fakta om omdömen.  Något som Du som vårdtagare kan använda för att jämföra olika vårdcentraler baserat på andra patienters omdömen. Vi strävar självklart att bli 100%.

Här nedan har vi sammanställt våra omdömen, från  1177.se.

Fråga Laholmshälsans betyg

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

 
95%

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
92%

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

  
92%

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

 
92%

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
86%

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
98%

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
97%

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

 
95%

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

95%

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

92%

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

92%

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

92%

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

86%

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

98%

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

97%

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

95%

Bli patient hos oss!