Kurator/KBT-terapeut

Kurator/KBT-terapeut 2017-12-23T15:50:43+00:00

features

Kurator/KBT-terapeut

Vår kurator har inriktning KBT (kognitiv beteendeterapi).

Samtalsbehandling kan erbjudas vid oro, ångest, sömnsvårigheter, fobier, nedstämdhet, självkänsla och självbild, stress, existentiella frågeställningar etc.

Fokus är på här och nu och framåt.

Besöket kostar 100kr och ingår i högkostnadsskyddet.

From slutet av januari bokar du en tid för telefonbedömning via weben på 1177.se. Har du av läkare vid Laholmshälsan uppmanats boka tid hos kurator, bokar du din besökstid utan föregående bedömningssamtal via telefon. Länk kommer inom kort.

With Avada’s side navigation template, you can add even more content to your site. With the page template, its very easy to set up and use and it can be positioned on the left or right. Check out all other features listed in the side navigation menu!