#metoo

#metoo

Kampanjen #metoo pågår för fullt, och berör såväl privat- som arbetslivet. Inom arbetslivet vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren.
1. Var tydlig med var gränserna går, i policydokument och i eget agerande
2. ta information/anmälan om sexuella trakasserier på allvar
3. Tala med de involverade
4. Inled utredning ( Företagshälsovården kan bistå)
5. Förklara så mycket du kan, utan att utelämna enskilda individer
6. Ge den drabbade stöd (Företagshälsovården kan bistå)
7. Vidta åtgärder
8. Om någon blivit sjukskriven pga det den utsatts för, anmäl arbetsskada https://anmalarbetsskada.se/
http://www.do.se/…/arbetsgivarens-atgarder-vid-trakasserier/

2017-10-25T06:38:47+00:00 25/10-2017|