Bengt Nilsson har lång erfarenhet som arbetsmiljöingenjör med uppdrag inom såväl privat som offentlig sektor. Senast som delägare i Industrihälsan Landskrona, där han delvis fortfarande arbetar kvar. Han har knutits till vår verksamhet som konsult och överlämning mellan Hans Magnusson och Bengt har påbörjats.

För att få kontakt med Bengt hör du av dig till din kontaktperson på Laholmshälsan eller till vår reception på 0430/78780.