Vaccinationer, nu bara för riskgrupper

//Vaccinationer, nu bara för riskgrupper

Vaccinationer, nu bara för riskgrupper

Vi erbjuder nu enbart vaccination för våra riskgruppspatienter!

Vaccinet sinar hos oss och hos andra vårdcentraler.

Anna och Louise

2018-11-22T16:57:12+00:00 31/10-2018|