Vaccinationsstatus

På fredag den 14 maj  gå vi in i fas 4 med Covid-vaccineringen,

De första tiderna som kommer att gå att boka för första släppet på fredag, ligger då från vecka 20 och tre veckor framåt. Takten i vaccinationen är helt beroende av hur vaccinleveranserna fortlöper. I dagsläget planeras följande släpp, som alltså kan komma att justeras beroende på vaccintillgång:

  • Fredag 14 maj, personer födda 1963 (och tidigare)
  • Lördag 15 maj, personer födda 1964 (och tidigare)
  • Under vecka 20 fortsätter släppen. När i tid under nästa vecka det blir, återkommer vi med.

https://www.1177.se/Halland/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-vaccination-covid-19-i-halland/