För dig som är listad hos oss kan vi nu erbjuda platser i en rökavvänjningsgrupp med start 31 januari kl 10.30-12.00.

Det blir åtta träffar, som företagssköterska Viveca Poulsen och distriktssköterska Louise Tamm kommer att hålla i på Laholmshälsan. Gruppen riktar sig till personer, som har bestämt sig för rökstopp och verkligen vill sluta röka. Kostnad, som ett besök hos sköterskan här på mottagningen, dvs 100 kronor/grupptillfälle/person (mindre än vad 2 paket cigaretter kostar!)

Vi önskar intresseanmälningar med personuppgifter/mailadresser nu genast!Anmäl ditt intresse till viveca.poulsen@laholmshalsan.se eller i receptionen här på Laholmshälsan

Vi kontaktar därefter för att bekräfta deltagande.

Att vara röksugen handlar till stor del om kroppens starka nikotinberoende. Men röksuget handlar också om vanor och inlärt beteende. Vi hjälper dig att bryta vanor och skapa nya!. Råd och stöd förbättrar möjligheterna att bli rökfri!

Det finns mer hjälp att få:

* Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på  http://slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt. De finns på plats alla vardagar och vissa kvällar.

* Använd 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst RÖKFRI på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Om-Rokfri/. Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon.

* För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten FIMPAA, www.umo.se/fimpaaa som också är gratis!

* Det finns läkemedel som hjälp för att sluta röka och som  fördubbla dina chanser att lyckas. De vanligaste läkemedlen är tuggummin eller plåster som innehåller nikotin. De minskar suget efter cigaretter och du köper dem i mataffären eller på apoteket. Det finns också läkemedel utan nikotin, som du få utskrivet på recept av din läkare.