Vinterkräksjukan är här!

//Vinterkräksjukan är här!

Vinterkräksjukan är här!

Lite tips!

  • God hygien och handtvätt är viktigt. Handsprit är inte tillräckligt för vinterkräksjukevirus. Man måste tvätta noga med tvål och vatten.
  • Om man insjuknar är det viktigt att stanna hemma tillräckligt länge, så man inte återvänder till jobbet och smittar ner andra.
  • Forskning talar för att vinterkräksjukevirus också kan spridas via luft. Då kan det vara aktuellt med förebyggande åtgärder som inte görs idag: munskydd, att vädra och ventilera ordentligt samt att fälla ner locket när man spolar i toaletten (eftersom det bildas små vätskedroppar i luften vid spolning som bär viruset).

Källa: Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds universitet

2018-12-19T08:55:06+00:00 19/12-2018|