Fysisk Arbetsmiljö & lagstadgade kontroller

Ventilation:

Vi tillbringar vår största tid inomhus, på industri, kontor, skola mm. Det finns alltid föroreningar av olika slag i den luft som vi andas in – var vi än befinner oss.

Damm, pollen, bakterier, virus, värme, fukt, kemiska gaser och partiklar är exempel på föroreningar i luften som har negativ inverkan på människan. Ventilationens främsta uppgift är att ta bort föroreningar i luften så att vi inte blir sjuka. Därför är det viktigt, men också ett lagkrav enl. AFS, att kontrollera så att ventilationen fungerar som avsett och att föroreningar i luften inte överstiger gällande gränsvärden.

Laholmshälsan kan mäta luftföroreningar, bedöma ventilationens funktion samt föreslå lämpliga åtgärder till en god arbetsmiljö.

Ljud och ljus:

En god belysning är många gånger en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Bra ljus behövs också för att undvika trötthet, huvudvärk och olycksrisker. Med ökad ålder ökar också behovet av ljus. Inte enbart ljus, utan belysning med god kvalité, där man tar hänsyn till bländning, ljusmängd, färgtemperatur, färgåtergivningsegenskaper m.m. Lysrör minskar efter hand i belysningsstyrka och bör för god ekonomi bytas ut långt innan de blinkar. Vi kan mäta och ge råd om en god belysning.

För att inte riskera att få hörselskada av buller är det viktigt att känna till ljudnivåerna på arbetsplatserna. Hur högt ljudet är går inte att uppskatta. Man måste mäta. Buller orsakar inte bara hörselskador. Buller påverkar omedvetet kroppen i form av stress som ger upphov till högt blodtryck, hög puls, hög adrenalinhalt, huvudvärk och trötthet. Detta kan man förebygga genom att mäta ljudnivå och akustik så att man gör rätt åtgärder. Laholmshälsan mäter ljudnivåer och akustik samt ger råd för åtgärder till en god och trivsam ljudmiljö.

Ergonomi:

Belastningssjukdomar utgör den största delen av sjukskrivningar hos företagen. Därför är det viktigt att anpassa arbetet efter människans förutsättningar. Felaktiga arbetsställningar vid bildskärmar och skrivbord är ofta förekommande. Tunga eller höga lyft, lätta men repetitiva arbeten, vridna arbetsställningar, felaktiga arbetshöjder är också exempel som med tiden ger slitage på muskler och leder. En hög sjukfrånvaro, åtgärder för rehabilitering och störningar i produktionen medför dryga kostnader för företagen. Dessutom drabbas enskilda människor ibland av livslånga handikapp och hamnar utanför arbetsmarknaden.

Laholmshälsan kan hjälpa till att förebygga problemen genom kartläggning av arbetsplatser, individuella instruktioner och belastningsergonomisk utbildning.

Vet mer gör vår Arbetsmiljöingenjör, 0430-78780