Ergonomi

Ergonomi:

Belastningssjukdomar utgör den största delen av sjukskrivningar hos företagen. Därför är det viktigt att anpassa arbetet efter människans förutsättningar. Felaktiga arbetsställningar vid bildskärmar och skrivbord är ofta förekommande. Tunga eller höga lyft, lätta men repetitiva arbeten, vridna arbetsställningar, felaktiga arbetshöjder är också exempel som med tiden ger slitage på muskler och leder. En hög sjukfrånvaro, åtgärder för rehabilitering och störningar i produktionen medför dryga kostnader för företagen. Dessutom drabbas enskilda människor ibland av livslånga handikapp och hamnar utanför arbetsmarknaden.

Laholmshälsan kan hjälpa till att förebygga problemen genom kartläggning av arbetsplatser, individuella instruktioner och belastningsergonomisk utbildning.