Ljud & ljus

Ljud och ljus:

En god belysning är många gånger en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Bra ljus behövs också för att undvika trötthet, huvudvärk och olycksrisker. Med ökad ålder ökar också behovet av ljus. Inte enbart ljus, utan belysning med god kvalité, där man tar hänsyn till bländning, ljusmängd, färgtemperatur, färgåtergivningsegenskaper m.m. Lysrör minskar efter hand i belysningsstyrka och bör för god ekonomi bytas ut långt innan de blinkar. Vi kan mäta och ge råd om en god belysning.

För att inte riskera att få hörselskada av buller är det viktigt att känna till ljudnivåerna på arbetsplatserna. Hur högt ljudet är går inte att uppskatta. Man måste mäta. Buller orsakar inte bara hörselskador. Buller påverkar omedvetet kroppen i form av stress som ger upphov till högt blodtryck, hög puls, hög adrenalinhalt, huvudvärk och trötthet. Detta kan man förebygga genom att mäta ljudnivå och akustik så att man gör rätt åtgärder. Laholmshälsan mäter ljudnivåer och akustik samt ger råd för åtgärder till en god och trivsam ljudmiljö.