Ventilation

Ventilation:

Vi tillbringar vår största tid inomhus, på industri, kontor, skola mm. Det finns alltid föroreningar av olika slag i den luft som vi andas in – var vi än befinner oss.

Damm, pollen, bakterier, virus, värme, fukt, kemiska gaser och partiklar är exempel på föroreningar i luften som har negativ inverkan på människan. Ventilationens främsta uppgift är att ta bort föroreningar i luften så att vi inte blir sjuka. Därför är det viktigt, men också ett lagkrav enl. AFS, att kontrollera så att ventilationen fungerar som avsett och att föroreningar i luften inte överstiger gällande gränsvärden.

Laholmshälsan kan mäta luftföroreningar, bedöma ventilationens funktion samt föreslå lämpliga åtgärder till en god arbetsmiljö.