Vaccination

Vaccinera dig hos våra företagssköterskor Laholmshälsan. En vaccination kan du få vid exempelvis utlandsresor i tjänsten, exponering för smittoämnen i arbetet och inför influensasäsongen.

Vaccinationer vi erbjuder

Vaccination är en vanlig åtgärd för att förebygga och minska mikrobiologiska arbetsmiljörisker, smittrisker (AFS 2018:4) såsom Arbetsmiljöverket beskriver det. Som arbetsgivare kan du erbjuda vaccination för de medarbetare som riskerar smitta i sin arbetsmiljö eller i sitt arbete.

Laholmshälsan kan även vaccinera mot andra smittämnen, beroende på er arbetsplats och vad dina medarbetare utsätts för.

Om det är provtagning för asbest du är ute efter, så är det något vi har 50 års erfarenhet inom.
Mer information om asbestprov hittar du här

Så här går det till

  1. Beställ vaccination via samtal med Laholmshälsan– din medarbetaren meddelas då en tid

    När du som arbetsgivare beställt vaccinering kommer medarbetaren få en tid till Laholmshälsan.

  2. Vaccination på Laholmshälsan

    Vaccinationen genomförs på Laholmshälsan, där vi alltid har läkare för ev övervakning vid reaktioner på vaccinationen.

  3. Hälsodeklaration vid vaccinering

    Vid vaccinationstillfället fyller medarbetaren i en hälsodeklaration för att säkerställa att det inte finns medicinska hinder för att ge vaccinet. Finns det inga anmärkningar utförs vaccineringen av en sjuksköterska efter läkarordination.