Nattarbete

Medicinsk kontroll vid nattarbete enligt 29 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Hälsokontrollen för nattarbete ska erbjudas till medarbetare som normalt utför minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan kl. 22-06 eller som troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan kl. 22-06.

Reglerna gäller inte vid tillfälligt nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader.

Kontrollen ska erbjudas innan nattarbetet påbörjas. Därefter vart sjätte år – och efter att personen har fyllt 50 år ska undersökningen erbjudas vart tredje år.

Så går den medicinska kontrollen till

  1. Medarbetaren fyller i en hälsoenkät
    När du som ansvarig har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till en hälsoundersökning. Tiden meddelas i ett mail till både dig och din medarbetare. Samtidigt skickas en hälsoenkät ut som din medarbetare ska fylla i innan besöket.
  2. Läkarbesök
    Under läkarbersöket görs en hälsoundersökning och enkäten som lyfter levnadsvanor diskuteras. Från läkarbesöket får din medarbetare med sig information kring kost- och sömntips för nattarbete.
  3. Återkoppling
    Medarbetaren får en muntlig återkoppling vid läkarbetsöket och skriftlig återkoppling skickas till dig som chef via krypterad e-post.