Vibrationer

Hälsokontroll vid arbete med vibrerande verktyg eller maskiner enligt 23§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Den lagstadgade hälsoundersökningen riktar sig till medarbetare som är utsatta för vibrationer och den uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

Syftet med hälsoundersökningen är att upptäcka eventuella sjukdomar och skador hos era medarbetare som kan innebära ökad risk för vibrationsskador.

Så går den medicinska kontrollen till

  1. Inbokad hälsokontroll med frågeformulär
    När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare. I mailet finns ett frågeformulär bifogat som din medarbetare ska fylla i innan besöket.
  2. Läkarbesök
    Medarbetaren gör ett besök hos en företagsläkare som gör en hälsoundersökning där bland annat cirkulation, muskler och leder ingår.
  3. Återkoppling
    Medarbetaren får en muntlig återkoppling vid läkarbetsöket och skriftlig återkoppling skickas till dig som chef via krypterad e-post.

Förenklad undersökning varannan gång

Undersökningen ska genomföras innan tjänsten tillträds och därefter i periodisk omfattning med en intervall om max 3 år. Varannan periodisk undersökning, dock inte den första, får ersättas av en förenklad hälsoundersökning eller ett frågeformulär avsett för screening av vibrationsskada. Den förenklade undersökningen genomförs av en företagssköterska.