Synundersökning

Om dina medarbetare arbetar vid en skärm bör du som ansvarig erbjuda dem synundersökning. Våra synundersökningar följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Belastningsergonomi (2012:2) och Arbete vid bildskärm (1998:5).

Synundersökning ska erbjudas till dina medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag eller har ett arbete som av ergonomiska skäl kräver speciella arbetsglasögon enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Belastningsergonomi (AFS 2012:2) och föreskrifterna om Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).

Så går synundersökningen till

  1. Inbokad tid
    När du har beställt tjänsten bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare.
  2. Synundersökning
    Medarbetaren gör ett besök hos en företagssköterska som utför synundersökningen.
  3. Återkoppling
    Vid behov utfärdas en optikerremiss.