Rök- & kemdykning

Hälsokontroll vid arbete med rök- och kem- dykning enligt 74 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Hälsokontrollen uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och föreskrifterna om Rök- och kemdykning (AFS 2007:7). Den riktar sig till medarbetare som arbetar inom rök- eller kemdykning och ska enligt lagen ske med periodiska mellanrum.

Den medicinska kontrollen ska göras

 • Inom 6 månader innan arbetet påbörjas första gången.
 • Med högst 12 månaders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades och ska vara av samma omfattning, frånsett Arbets-EKG. Den periodiska undersökningen får senareläggas med högst två månader.
 • Innan arbetet med rök- och kemdykning återupptas, om mer än 12 månader gått sedan senaste läkarundersökningen.
 • Före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid rök och kemdykning.

Så går den medicinska kontrollen till

 1. Inbokad hälsokontroll och frågeformulär
  När du beställer tjänsten anger du som ansvarig beställare vilka arbetsuppgifter din medarbetare i huvudsak arbetar med. När tjänsten är beställd bokas din medarbetare in till hälsoundersökningen. Tiden för besöket meddelas i ett mail till din medarbetare och till dig som beställare. Ett frågeformulär som din medarbetare ska ha fyllt i till besöket bifogas i mailet.
 2. Läkarbesök
  Under besöket hos företagsläkaren och företagssköterskan görs en undersökning och bedömning av medarbetarens fysiska arbetsförmåga och lungfunktion, samt provtagning.
 3. Utfärdat tjänstbarhetsintyg
  Läkaren utfärdar ett tjänstbarhetsintyg som skickas till dig som beställare.