Allergiframkallande kemiska produkter

Hälsokontrollen uppfyller lagkravet enligt Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) och 32 § i föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3).

För att säkerställa att arbetet sker på säkert sätt för alla medarbetare ska den medicinska kontrollen föregås av en riskbedömning av arbetsmiljön, av arbetsmiljöingenjör.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43, § 37a-g) ska personer som exponeras för härdplaster även genomgå en utbildning om hur de ska arbeta för att ha en säker arbetsmiljö vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter.

När ska kontrollen utföras

Kontrollen ska genomföras innan tjänsten tillträds, 3-6 månader efter att tjänsten har tillträtts och därefter vartannat år för medarbetare som exponeras för:

 • Diisocyanat eller organisk syraanhydrid
 • Kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat mer än 30 minuter per vecka

Kontrollen ska erbjudas innan arbetet påbörjas och upprepas vid besvär som kan misstänkas bero på arbetet med följande produkter:

 • Akrylatplaster märkta H 317 eller H334
 • Epoxiplastkomponenter

Så går den medicinska kontrollen till

 1. Kontakta förstagssjuksköterska för bokning av hälsokontroll av medarbetaren och uppge vilka ämnen som medarbetaren exponeras för.
 2. Hälsoundersökning
  Medarbetaren fyller i en hälsodeklarationen på Laholmshälsan, som är ett underlag för hälsoundersökningen. I hälsoundersökningen går sjuksköterskan igenom vitala parametrar samt genomför spirometri på medarbetaren.
 3. Läkarundersökning
  Under läkarunderbesöket görs en historikgenomgång samt undersökning .
 4. Intyg
  Ett tjänstbarhetsintyg utfärdas efter bedömning hos företagsläkare.