Förstadagsintyg

Information i samband med beställning av förstadagsintyg 

Om det finns särskilda skäl får arbetsgivaren begära förstadagsintyg. Med särskilda skäl avses att det finns behov ur rehabiliterings- eller kontrollsynpunkt. Syftet med förstadagsintyget är att kunna åtgärda och agera med snabbare insatser för att underlätta för den enskilde att återgå i arbete eller för att minska risk för fortsatt sjukskrivning.

Vi rekommenderar att man har en dialog med oss på företagshälsovården före beslut om förstadagsintyg.

Efter beslut om förstadagsintyg ska överenskommelse fyllas i och skrivas under av båda parter. Överenskommelsen får du som chef av företagssköterskan. Kopia på överenskommelsen skickas till:

Laholmshälsan Företagshälsovård
Glänningeleden 5
312 36 Laholm

Instruktion vid tidsbokning för intyg vid sjukdom

Ring oss på telefon på vardagar mellan kl 8.30-9.30. Tel 0430–78780.

Instruktion vid tidsbokning för intyg vid sjukdom

Medarbetaren ska själv lämna meddelande via Visiba-appen vardagar senast kl. 9.30. Laholmshälsan meddelar dig sedan din läkartid via meddelandefunktionen i Visiba. Ladda ner appen ”Laholmshälsan – Företagshälsa” och lägg ”nytt meddelande”.

Ni kan annars nå oss på telefon på vardagar mellan kl 8.30-9.30. Tel 0430–78780.

https://se.visibacare.com/laholmshalsan

Vad intygar vi och hur?

Observera att läkaren bedömer arbetsförmågan endast för besöksdagen och i förhållande till de ordinarie arbetsuppgifterna. Efter bedömning av läkare utfärdas ett läkarintyg om arbetsförmåga. Detta skannas in i medarbetarens journal och kopia lämnas till medarbetaren i anslutning till besöket alternativt hämtas ut senare hos oss. Det åligger medarbetaren att sedan lämna intyget vidare till sin chef.