Arbetsförmågebedömning

En teambaserad arbetsförmågebedömning (TAB) kan vara användbar när du som chef känner oro över att din medarbetare inte har de resurser som krävs för att klara av sitt arbete. Din oro kan grunda sig i en längre tids upprepad korttidssjukfrånvaro, längre sjukskrivningsperiod eller i att du under en längre tid uppmärksammat signaler på ohälsa eller svårigheter i arbete.

Vill du veta mer, läs här.