Sjukgymnast/fysioterapeut

Genom ett nära samarbete med fysioterapeuter/sjukgymnaster på Take Care i  Laholm erbjuder Laholmshälsan våra patienter sjukgymnastik av hög kvalitet.

Vi erbjuder  individuell rådgivning, behandling och rehabilitering antingen efter kontakt med våra sköterskor som hänvisat dig direkt till Take Care, remiss från någon av våra läkare eller genom att fysioterapeuten på Take Care gjort bedömning att du kan ha ditt första besök direkt hos dem.. Du når dem på 0430-79055.

Gabriella Follin, sjukgymnast/ergonom/företagsgymnast  bistår våra kundföretag med arbetsförmåge- och funktionsbedömningar, arbetsplatsbedömningar, egenträningsprogram och behandlingsinsatser där det har föregåtts av en arbetsplatsbedömning, samt akupunktur för smärttillstånd och spänningsrelaterade besvär. samt Mediyoga  För våra husläkarpatienter  rådgivning, behandling och rehabilitering individuellt och i grupp.

Gabriella kan också erbjuda utbildningsinsatser inom ergonomi,  specialanpassade för er arbetsmiljö och ert företags förutsättningar. Mer om utbildningutbudet kan du läsa under Utbildning.