Ergonomi

Vår ergonom erbjuder förutom klassiska ergonomigenomgångar i kontorsmiljö, även verksamhetsanpassade utbildningar och work-shops inom området ergonomi. Allt för att motverka att dina medarbetare drabbas av belastningsbesvär på grund av sitt arbete.

Vill du veta mer, kontakta Leg. Fysioterapeut och Ergonom Gabriella Follin för mer information.