Sjukvård enligt vårdvalsmodellen

Du som patient kan själv välja vilken läkare eller vårdenhet du vill gå till.  Det är grundtanken med vårdvalsmodellen. De vårdenheter i Laholm som erbjuder sjukvård enligt vårdvalsmodellen har alla blivit godkända (ackrediterade) av Region Halland.

När du har fyllt i vårdvalsblanketten, vilket du gör på www.1177.se får det inte ta mer än två veckor innan du ska få besked om när du kan tas emot. Väntetiden får vara maximalt 3 månader.
Vårdenheten får din hälso-och sjukvårdspeng, som är baserad på ålder, och du betalar sedvanlig patientavgift vid besök.

Vårdenheten har helhetsansvar för behovet hos patienten och räcker inte kompetensen till lotsas du som patient vidare till andra vårdaktörer som vårdenheten har avtal med.
Du kan när som helst välja om, och byta vårdenhet. Alla vårdenheter som är anslutna till vårdvalsmodellen har samma uppdrag och vår kvalitet följs upp årligen.

Läs mer på 1177.se