Om du har frågor kring din medarbetares sjukskrivning kan du som arbetsgivare, med din medarbetares samtycke, kontakta vår rehabiliterings-koordinatior. Hon kan svara på generella frågor kring sjukskrivning samt underlätta för dig och patienten i att driva rehabiliteringsprocessen framåt mot förbättrad hälsa och arbetsförmåga.

För att hälso- och sjukvården ska kunna bedöma nedsättning av arbetsförmåga hos din medarbetare, kan vi ibland behöva stöd från dig som arbetsgivare. Vår rehabiliterings-koordinatior kan då bjuda in till ett såkallat rehabiliteringsmöte eller över telefon ställa frågor kring förutsättningarna på arbetsplatsen. I vissa fall gör vi dig uppmärksam på behov av anpassningar eller andra önskvärda arbetsplatsnära insatser för att din medarbetare snabbt ska kunna komma tillbaka till ett hållbart arbetsliv.

En plan för återgång i arbete ska alltid skrivas om din medarbetare har varit sjukskriven mer än 30 dagar och du tror att sjukskrivningen blir längre än 60 dagar. Se försäkringskassans egen mall nedan. Du kan också välja att skriva en egen.

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fccf2ec6-be51-4349-a26b-a3036f780b3f/fk7459-002-f-001.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Vår företagshälsovård hjälper dig gärna om du behöver hjälp med arbetsplatsnära insatser. Du kan dessutom få tillbaka halva kostnaden från Försäkringskassan. Här hittar du information om ”Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro – arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd” samt hur du ansöker.

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/ersattningar-och-bidrag/bidrag-for-att-forebygga-och-forkorta-sjukfranvaro