Intyg

Vi erbjuder service när det gäller frisk-intyg av olika slag. Vi har lång erfarenhet och en gedigen kompetens inom området och utför en mängd olika standardintyg, men också specialintyg för olika ändamål, exempel; friskintyg, adoptionsintyg, körkortsintyg, livsmedelsintyg m m.

Intyget kan vid behov kompletteras med exempel drogtest, synscreening och hörseltest samt olika provtagningar.

Kontakta oss för vidare information och för prisuppgifter intyg.