Sluta röka

Vinsterna med rökstopp är många, både för den enskilda individen och för samhället i stort.
De individuella vinsterna är bland annat minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och ryggbesvär, men även förbättrad sömn och förbättrad ekonomi.

Att sluta röka innebär att Du som tex har luftrörsproblem,  högt blodtryck, diabetes mm förbättrar din hälsa radikalt.

Många klarar att sluta på egen hand, men forskning visar att endast ett fåtal av dem förblir rökfria efter ett år framåt. Med professionellt stöd i form av tobaksavvänjning har man ökad chans att bli fri från tobak på lång sikt. Prata med den sköterska eller läkare du har kontakt med på vår mottagning, så slussar de dig vidare.