Vision och värden

Laholmshälsan jobbar för en jämställd och jämlik sjukskrivning och rehabilitering. Det innebär att insatserna ska vara tillgängliga för alla men att de ska anpassade och utformade så att de motsvarar de aktuella behoven hos dig som patient. Vår strävan är att rätt insatser ska sättas in i rätt tid, vilket vårt nära teamarbete ger goda förutsättningar för.

Vi jobbar också för en aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, i vilken vi ställer krav på delaktighet från dig som patient. Vi är övertygade om att du på så sätt bibehåller tilltron till din förmåga att återgå till arbete, och därmed också uppnår en lyckad rehabilitering.