Personlighetsanalys – beteendeprofil

Vi erbjuder en professionell beteendeprofil,  e-stimate. Lättillgänglig och enkel  genom att karaktärsdragen beskrivs med hjälp av färge

Beteende profil baserat på DISC

Beteende profilen tar fokus på personens styrkor.  Den användas för personlig utveckling, utveckla team och skapa förståelse för människors olikheter. Inte bara i interna relationer ökas förståelsen, utan också i kund- och utåtriktat arbete.

Rapporterna är användarvänliga och de grafiska bilderna gör resultaten mycket tydliga och färgsymboliken, gör dem lätta att komma ihåg.

Vill du veta mer, kontakta Laholmshälsan, 0430-787 00