Företaghälsovård

Varmt välkommen till Laholmshälsans företagshälsovård. Vi erbjuder tjänster inom såväl det hälsofrämjande,  förebyggande och rehabiliterande. Insatserna kan vara individ-, grupp eller organisationsinriktade.

Hälsofrämjande insatser:

Att främja hälsa innebär att  tillvarata det som skapar goda förutsättningar för att utveckla eller bibehålla hälsa. Det omfattar de organisatoriska aspekterna, som tex hur verksamhetens interna processer ser ut, liksom samspel och förutsättningar på den egna arbetsplats. För individen kan det handla om den egna hälsan, motivation/förhållningssätt och livsstilsrelaterade frågeställningar.

Förebyggande insatser:

Att arbeta förebyggande innebär att försöka undanröja det som riskerar att påverka hälsan negativt. Lagstiftning och föreskrifter som reglerar arbetsmiljön på arbetsmarknaden ställer krav, samtidigt som det ger tillfälle att tillvara de möjligheter som ett bra förebyggande arbete kan ge. Ändamålsenlig arbetsmiljö kontroller samt en bra organisation, kunskap och förhållningsätt, rutiner/processer, ansvar och engagemang gör det möjligt.

Rehabiliterande insatser

Ibland blir det problem oavsett hur mycket vi förebygger, en medarbetare blir sjuk eller kanske utvecklar ett alkohol- eller drogproblem, det uppstår konflikt i en arbetsgrupp, organisationen utsätts för kriser eller stora påfrestningar, då ska arbetsgivaren ha beredskap att agera. Att ha för den egna verksamheten anpassade rehabiliteringsprocesser är en god investering.

Vi erbjuder Ert företag tjänster inom samtliga områden. Vill du veta mer, hör av dig till oss på 0430-787 80. Lämna gärna ärenden direkt och smidigt i vår app- Laholmshälsan:

https://se.visibacare.com/laholmshalsan