features

Kurator/KBT-terapeut

Vi har kurator med inriktning KBT (kognitiv beteendeterapi), genom ett underleverantörsavtal.

Samtalsbehandling kan erbjudas vid oro, ångest, sömnsvårigheter, fobier, nedstämdhet, självkänsla och självbild, stress, existentiella frågeställningar etc.

Fokus är på här och nu och framåt.

Besöket kostar 100kr och ingår i högkostnadsskyddet.

Boka besök hos din läkare, så hjälper hen dig till rätt insats.