Visst arbetsinnehåll medför krav på medicinsk uppföljning för att säkra att inte personalens hälsa påverkas. Vi genomför dessa lagstadgade medicinska kontroller, liksom de hälsoundersökningar som vi tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om. Visar undersökningen behov av uppföljning kan vi erbjuda det, om arbetsgivaren så önskar. Vi utfärdar behövliga intyg.

Astma- & kol- mottagning

På vår luftvägsmottagning blir du väl omhändertagen av leg. sjuksköterska Nina Nilsson, som i nära samarbete med våra doktorer ser till att din sjukdom behandlas på bästa sätt.

Bokar tid gör du genom vår telefonrådgivning på 0430/78780