Utbildning

Vi erbjuder utbildning inom såväl arbetsmiljö som hälsoområdet, bla

 • Bättre arbetsmiljö
 • Ergonomi (läs här)
 • Fysisk & ergonomisk arbetsmiljö
 • Hjärt- och lungräddning (läs här)
 • Hot & våld- workshop (läs här)
 • Kommunikation & samarbete
 • Kost & motion
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Rehabilitering
 • Stresshantering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Det goda samtalet om svåra saker
 • Konflikthantering och utbildning
 • Riskbruk/Alkohol och droger
 • Organisatorisk hälsa
 • eller annat på initiativ av våra kundföretag inom vårt kompetensområde.

Utbildningar kan erbjudas på plats på Laholmshälsan för grupper upp till 8-10 personer. Prata med den som är kundansvarig för ditt företag/verksamhet och de leder dig till rätt person för den fortsatta planeringen.

Arbetar du vid ett företag med kollektivavtal TFA, kan du från AFA, erhålla upp till 70% av utbildningskostnaden.

Läs mer på Till dig som arbetsgivare – stöd för arbetsmiljöutbildning – AFA Försäkring (afaforsakring.se)