Rehabilitering

Rehabilitering

Det händer trots allt att medarbetare blir sjuka och rehabiliteringsinsatser blir nödvändiga. Du som arbetsgivare har skyldighet att tillsammans med din medarbetare upprätta en plan för återgång i arbete när din medarbetare har varit sjukskriven i 30 dagar och du tror att sjukskrivningen kommer vara i minst 60 dagar. För mer info Läs mer här.

Vi på Laholmshälsan kan hjälpa till att kartlägga orsaker till din medarbetares ohälsa och hinder i arbete, se över vårdens insatser och dina möjligheter till anpassning. På detta sätt skapas en god samsyn och en gemensam plan, vilket ökar förutsättningarna för en lyckad rehabilitering och en hållbar återgång i arbete.

Laholmshälsan kan hjälpa dig med att utarbeta tydliga rutiner för hur man på en arbetsplats hanterar sina rehabiliteringsprocesser, vilket är en framgångsfaktor som visat sig förkorta sjukskrivningar och dess negativa konsekvenser.

Du som arbetsgivare kan via Försäkringskassan få ersättning för hälften av kostanden för insatser som kan bidra till att förkorta och förebygga sjukskrivning av enskilda medarbetare. För mer info läs mer här.

För mer info hur vi kan hjälpa dig i ditt rehabarbete se våra tjänster under Rehabkoordinator.