Sjukskrivning

Svåra livshändelser, konflikt på arbetet och annat kan göra att man mår dåligt. Men det är bara om du har en sjukdom eller skada som läkaren kan sjukskriva och du kan ha rätt till sjukpenning. Vid sjukskrivning ska läkaren bedöma hur sjukdomen nedsätter din fysiska och psykiska förmåga och hur detta i sin tur påverkar din möjlighet att göra olika saker. Därför är det bra om du kan beskriva dina arbetsuppgifter vid läkarbesöket. Ett läkarintyg från läkaren är ett underlag, men ingen garanti för att arbetsgivaren betalar sjuklön de första två veckorna eller att Försäkringskassan beviljar sjukpenning. Har du frågor om din ersättning ska du prata med din arbetsgivare eller med Försäkringskassan.

Sjukskrivning, vid rätt tid och av rätt anledning, kan hjälpa till för ett långsiktigt hållbart arbetsliv med god hälsa. Men det finns risker:

file:///C:/Users/carina.LAHOLMSHALSAN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5ALRSAQ1/Bipacksedel%20sjukskrivning.pdf

Är din ohälsa relaterad till ditt arbete eller det har hänt något på jobbet som gör att du mår dåligt, ta upp det med din chef eller skyddsombud. Behövs externt stöd,  finns hjälp att få, bl.a genom din företagshälsovård.