Hälsofrämjande insatser

för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för medarbetare att bibehålla och utveckla sin hälsa. Arbetsorganisatorisk handlar det om bla:

Kommunikation & gemenskap

Delaktighet & inflytande

Ledarskap & sammanhangsskapande

Arbetsorganisation & medarbetarskap

Arbetskrav & resurser

Insatserna kan vara individ- grupp eller organisationsinriktade.

För enskilda handlar det ofta om att motivera till livsstilsförändringar, hjälpa till att se vad som behövs och hur man kan göra för att nå önskat läge. Motivationen är central! Vi coachar såväl den enskilde som grupper mot de egna målen.

Ett stöd i förändringsarbetet kan vara livsstilsprogram som tar fokus på

  • kost, vikt, motion
  • rökning
  • riskbruk
  • kroppskännedom/avslappning.

En bra utgångspunkt kan vara att erbjuda en s.k. hälsoprofil som också kan vara en bra gruppinriktad insats.

Att erbjuda gruppinsatser för att stärka positiva processer i ett arbetslag kan skapa långsiktigt hållbart samarbete, liksom att erbjuda chefer coachning kan medverka till att skapa de förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Kanske verksamheten funderar kring att genomföra hälsoinriktade projekt? Vi kan medverka med projektstöd, strategier och processledning.

Vet mer gör Företagssköterskor Jessica Westergren och Gabriell Hultin.