Distriktssköterska

På vår distriktssköterskemottagning kan du få hjälp med bl.a:

  • Telefonrådgivning
  • Egenvårdsarbete
  • Förskrivning av hjälpmedel, exempelvis inkontinenshjälpmedel
  • Sårvård och omläggningar
  • Suturtagning
  • Blodtryck
  • Läkemedelsadministration
  • Inkontinensförskrivning
  • Injektioner, infusioner
  • Hälsorådgivning, bl.a avseende vikt, kost och tobak

Du möter vår distrikssköterska Natalie Hägerholt samt leg.sjuksköterskorna Anna-Lena Prahl och Gabriell Hultin samt undersköterska Annika Jonasson, som arbetar nära tillsammans.

Tfn 0430/787 80