Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett framgångsrikt företag karaktäriseras av att ha ordning och reda i hela sin verksamhet. Att personalen inte utsätts för hälsorisker och trivs i sitt arbete är också en självklarhet. För att uppnå ett gott resultat krävs ett systematiskt förebyggande arbetssätt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) omfattar viktiga delar av arbetsmiljölagstiftningen och gäller för alla arbetsgivare.

För att uppfylla författningen SAM, krävs ett upplägg med strukturerat innehåll och som är överskådligt och lätt att använda i den dagliga verksamheten.

Vi hjälper till med att göra upplägg och utbildning som är anpassat till er verksamhet.  Det kan omfatta hjälp att bygga en ändamålsenlig organisation för arbetsmiljöarbetet , liksom att skapa rutiner som säkerställer att arbetsmiljön och dess risker kontinuerligt undersöks och bedöms, hanteras och dokumenteras.

Vi kan erbjuda arbetsmiljökartläggningar avseende fysisk, ergonomisk och psykosocial arbetsmiljö. Vill du rådgöra kring arbetsmiljörelaterade frågeställningar, lagstiftning eller dylikt är vi en resurs för våra anslutna kunder.

En del av det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar att hantera tillbud och arbetsskador.  Rådgör med oss hur ni kan hantera dessa och vi kan vara behjälpliga med utredningshjälp.

Vid mer omfattande verksamhetsförändringar skall arbetsgivaren göra risk- och konsekvensanalyser kring förändringens effekt på arbetsmiljön och personalen, och vidta behövliga åtgärder.

Vet mer gör vår arbetsmiljöingenjör , 0430-787 80.