Provtagning

Om du behöver hjälp med provtagning efter att ha blivit uppmanad av läkare eller sjuksköterska, kan du vända dig till oss.

Har du fått en remiss för provtagning ta med den vid besöket.

Du kan själv boka din tid på weben via 1177.se och därmed lättare planera ditt besök.

Har du frågor eller inte själv kan boka kontakta oss på telefon 0430/787 80.