Vad tycker våra patienter?

För oss är våra patienter det viktigaste.

Varje år genomförs en nationell patientenkät som Sveriges kommuner och regioner (SKR) sammanställer. Resultaten är något som du som vårdtagare kan använda för att jämföra olika vårdcentraler baserat på andra patienters omdömen. Vi strävar självklart att bli 100%.

Laholmshälsan är utsedd till bästa vårdcentralen i Laholm 2021. Här nedan har vi sammanställt våra omdömen, från SKR.

Fråga Laholmshälsans betyg

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

 
95%

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
92%

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

  
88%

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

 
91%

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
88%

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
95%

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

 
95%

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

 
93%

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

95%

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

92%

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

95%

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

91%

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

88%

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

98%

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

95%

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

92%