Seniormottagning

Vår Seniormottagning – för dig som är över 75 år

Vi på Laholmshälsan arbetar för att ytterligare förbättra hälsan och förebygga ohälsa för våra patienter som fyllt 75 år. Patienter erbjuds ett möte med vår sköterska Annika Jonasson. Vid hälsosamtalet uppmärksammas och bedöms bl.a risker för fall, trycksår och undernäring  Sköterskorna ger tips och råd, och vid behov förmedlar de kontakt med andra vårdaktörer som kan bistå patienten.  Efter en tid träffas man igen för att följa upp hur det fungerat.

Doktorn träffar man precis som vanligt, när det behövs.

För att vårt förbättringsarbete ska bli så bra som möjligt behöver vi följa upp vårt arbetssätt. Och i det syftet använder vi oss av ett nationellt kvalitetsregister för äldre, Senior Alert.

Minnesutredningar

Kognitiva och beteende-mässiga förändringar  hos patienten kan  ha olika orsaker. En är demenssjukdomar. En  misstänkt demens skall utredas så snart som möjligt.  Det finns symtomlindrande läkemedel för bla Alzheimers sjukdom, som är verksamma främst i sjukdomens tidiga faser. En tidig demensdiagnos underlättar dessutom vårdplaneringen och ger den sjuke och hans anhöriga mer tid att ställa om sig på de förändringar som sjukdomen för med sig.

Inte sällan upptäcks behandlingsbara orsaker till symptomen i samband med utredningen, dvs det handlar inte alltid om demens,  och man kan då få adekvat hjälp.

Vi genomför minnesutredningar på mottagningen och remitterar vidare till Minnemottagningen vid behov.

Vet mer gör Annika Jonasson 0430/787 80