Minnesutredning

Kognitiva och beteendmässiga förändringar  hos patiententen kan  ha olika orsaker. En är demenssjukdomar. En  misstänkt demens skall utredas så snart som möjligt.  Det finns symtomlindrande läkemedel för bla Alzheimers sjukdom, som är verksamma främst i sjukdomens tidiga faser. En tidig demensdiagnos underlättar dessutom vårdplaneringen och ger den sjuke och hans anhöriga mer tid att ställa om sig på de förändringar som sjukdomen för med sig.

Inte sällan upptäcks behandlingsbara orsaker till symptomen i samband med utredningen, dvs det handlar inte alltid om demens,  och man kan då få adekvat hjälp.

Vi genomför minnesutredningar på mottagningen och remitterar vidare till Minnemottagningen vid behov.

Vet mer gör Annika Jonasson 0430/787 80 tillsammans med våra doktorer.