Psykologisk trygghet

Vad får man ut genom att arbeta med fokus på den psykologiska tryggheten?

När man arbetar med den psykologiska tryggheten får teammedlemmarna en gemensam, delad upplevelse av att de kan, får utrymme till och vill dela med sig av tankar, synpunkter, idéer, misstag, tveksamheter och sin sårbarhet utan risk för sociala konsekvenser.

Att arbeta med psykologisk trygghet öppnar upp för det gemensamma och organisatoriska lärandet, utveckling, innovationer, kreativitet och därmed högre effektivitet och prestationer. Dessutom skapar det ett gott arbetsklimat, som vi medarbetaren mår bra i och samtidigt som det skapa team som presterar på topp!

Läs mer om Psykologisk trygghet här.