Hälso- och arbetsmiljöundersökning

Genom att genomföra Hälso-arbetsmiljöundersökningar på er arbetsgrupp får du som arbetsgivare ett bra beslutsunderlag för ert fortsatta arbetsmiljöarbete. Ni får även förslag på insatser för den fysiska, ergonomiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, liksom för att stärka medarbetarnas hälsa.

Samtidigt får den enskilda medarbetaren en hälsoscreening och tillfälle att reflektera kring sin livsstil och sina levnadsvanor. Tidiga tecken på ohälsa inom de vanligaste livsstilssjukdomarna kan upptäckas och medarbetaren hänvisas vidare vid behov till den sedvanliga vården.

Läs mer här, Hälso- och arbetsmiljöutredning