KBT står för Kognitiv BeteendeTerapi och är en psykoterapeutisk behandling.

Nyanställningsundersökning

En nyanställningsundersökning kan vägleda dig som ansvarig i en rekryteringsprocess. Hälsoundersökningen ger ett bra underlag för att bedöma kandidatens förutsättningar att uppnå era arbetsmedicinska krav för anställningen.

Hälsa är en viktig aspekt vid val av person oavsett arbetsuppgifter. Att få en arbetsmedicinsk bedömning som kartlägger de faktorer som innebär risk för ohälsa vid ett visst arbete är viktigt vid den samlade bedömningen av en sökande till en tjänst. Innehållet i tjänsten baseras på ditt företags avtal.

Så går undersökningen till

 1. Beskriv tjänstens arbetsuppgifter och arbetsmedicinska krav
  När du kontaktar Laholmshälsan är det viktigt att du tydligt beskriver de arbetsuppgifter tjänsten innebär och vilka arbetsmedicinska krav som ställs. Er nya medarbetare bokas sedan in på ett besök hos Laholmshälsan.
 2. Läkarundersökning
  Besöket hos Laholmshälsan innehåller hälsodeklaration, mätning av längd och vikt, blodtryck, blodsocker, hörselkontroll, synkontroll och läkarundersökning. Utöver detta kan ytterligare undersökningar tillkomma beroende på ditt företags behov och arbetsuppgifter.
 3. Skriftligt utlåtande
  Efter genomfört besök görs en återkoppling till dig som beställare genom ett skriftligt utlåtande/intyg

Gör ett drogtest i samband med er nyanställning. Provtagningen sker med urinprov och utgår ifrån de vanligast förekommande drogerna; cannabis, amfetamin, kokain och opiater.

Så går drogtestet till

 1. Bokad tid hos företagssköterska
  Efter att du beställt tjänsten bokas kandidaten till en provtagning hos företagssköterska. Tiden för besöket meddelas i ett mail till kandidaten och till dig som beställare.
 2. Provtagning och analys
  Drogtestet sker genom ett urinprov på Laholmshälsan. Det är viktigt att kandidaten kan legitimera sig. Drogtestet skickas därefter till ackrediterat laboratorium för analys.
 3. Intyg
  Du får som beställare ett intyg via post. Vid eventuellt avvikande provresultat kontaktar företagsläkare kandidaten via telefon och informerar om resultatet av drogtestet. Efter kandidatens medgivande kontaktar företagsläkaren dig som beställare för muntlig återkoppling på telefon.