Ledarstöd & coachning

Genom våra tjänster inom ledarskap får chefer utrymme och tid att fokusera på nuvarande situation och utmaningar, för att kunna göra rätt strategiska val inför framtiden. Med oss får du expertråd och stöd i din chefsroll. Vi har verktyg för att ni ska kunna utvecklas inom ledarskap och erbjuder coachning utifrån dina behov.

Coachningen bygger på en framåtdrivande process där målet är att se styrkor och framgångsfaktorer genom…

 • Lärande
 • Reflektion
 • Handling

Samtalen hålls antingen digitalt eller fysiskt, vilket du önskar.

Tips på podcast kring konflikthantering eller lyssna på ledarnast chefrådgivare kring olika inslag här.

Vet mer gör VD Jenny Kolnig.

Utveckla ledarskapet

 1. Var tydlig med beslut & villkor i ditt ledarskap
 2. Utgå från verksamheten/företagets syfte & värderingar
 3. Delegera ansvar till andra & ha tillit att det blir utfört.
 4. En hälsosam arbetsbelastning som chef är avgörande för dig & verksamheten.
 5. Ge medarbetare frihet och tydliga ramar.
 6. Uppmuntra medarbetarnas beteende & kreativitet.
 7. Var positivt till förändringar.
 8. Lyssna & samtala på dina medarbetare, gärna varje dag.
 9. Kommunikation är viktigt, förmedla ditt budskap både skriftligt och muntligt.
 10. Stötta medarbetare, men bli inte ”kompis”.
 11. Underlätta ditt arbete genom att ha ett tydligt årshjul för tex lönesamtal, medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete mm.

Utveckla medarbetaren

 1. Alla på arbetsplatsen har ansvar för arbetsmiljön.
 2. Målbilder skapas tillsammans med medarbetarna- gärna  mål som är konkreta och mätbara.
 3. Inkludera medarbetarna i utveckling & förändring- uppmuntra kreativitet.
 4. Ge frihet under ansvar, delegera arbetsuppgifter, se medarbetarnas olika kompetenser och synliggör dessa.
 5. Ge feedback och beröm.
 6. Se alla medarbetare, även de som inte är på plats.
 7. Gör upp individuella utvecklingsplaner för medarbetarna.
 8. Använd stöd för ledare & chefer. Att få stöd i sin chefsroll är utvecklande!